Cart

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

PRIVACY POLICY

Cập nhật ngày 08.08.2023

Thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng tại 75cl chỉ được sử dụng trong việc : Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm; Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng; Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất khi có thay đổi.

Trong một số dịch vụ tại website chúng tôi, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại liên lạc, email…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số liên kết (links) quý khách click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website drink75cl.com

Chúng tôi không bán, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được từ phía khách hàng sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

Phạm vi sử dụng thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được gửi kèm sau mỗi đơn hàng đặt mua sản phẩm.

Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này trong trường hợp nhận được yêu cầu. Vì vậy bất cứ khi nào quý khách hàng muốn thay đổi, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của mình chỉ cần liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email: contact@drink75cl.com

logo Đang tải